قرارداد کاری در آلمان

قرارداد کاری در آلمان

قرارداد کاری استاندارد در آلمان قراردادی کتبی به‌شمار می‌رود که حاوی اطلاعاتی مانند حقوق و دستمزد و مرخصی‌های استحقاقی وی است. متقاضیان باید قبل از امضای قرارداد کاری، آن را به‌دقت مطالعه کنند. اگر موضوعی در قرارداد باشد که نامفهوم است می‌توانید از بخش منابع انسانی...
حقوق، مالیات و تامین اجتماعی

حقوق، مالیات و تامین اجتماعی

حقوق در ابتدا باید گفت که پیش از دریافت حقوق , مالیات و تامین اجتماعی از حقوق ناخالص کارمند کم می‌شود و مبلغ مانده به وی پرداخت می‌شود. مالیات و سهم بیمه تامین اجتماعی در آلمان تفاوت دارد و جزئیات مقادیر کسرشده در فیش حقوقی آلمانی ذکر می‌شود. مالیات مهمترین مالیات در...
مشاوره رایگان
سوالی دارید؟