پروسه معادل‌سازی و ارزیابی مدارک

پروسه معادل‌سازی و ارزیابی مدارک

پروسه تایید و ارزیابی مدرک : پس از تایید و ارزیابی مدرک حرفه‌ای، اگر تفاوت موردتوجهی میان مدرک شخص و مدارک معتبر آلمانی وجود داشته باشد با توجه به شغل انتخابی متقاضی درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود. گفتنی است مشاغل می‌توانند نظارتی یا غیرنظارتی باشند و در ادامه مطلب...
مشاوره رایگان
سوالی دارید؟